چت اورداپ

پاسخ
سارا 890 ١۶ مهر ٩٨
نسسیم ١۶ مهر ٩٨
چ بهتر ک بی منت زندگیی کنی
سمن بوشهر ١۶ مهر ٩٨
0000
0000

آقا 0000

متولد 9 اسفند

تاریخ 25 فروردين 95 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
ترسم اینه ک بمیرم و همین ادمایی ک دروغ میگن یا فحاشی میکنند اونجا باز ببینم تا بوجود خدا شک کنم
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان