چت اورداپ
بهش گفتم چرا ناراحتی؟ گفت ناراحت نمیشم ، عصبی میشم .
گفت لوس ام، قول میدی لوسم کنی ، گفتم بدجنسی
گفت دوست دارم ، باور کردم
ناراحت شدم ولی نپرسید چرا ناراحتی
حال و روزم خسته اس انگار سالهاست نخوابیدم ، یه خواب عمیق میخام

اورداپم مال تو لوس بدجنس
پاسخ
یااسین ٣ مرداد ٠٠
مملی
raha30 ٣ مرداد ٠٠
گل تقدیمتون محمد آقا
اژده ها ١۶ تير ٠٠
سوختیم زیر این خاکستر چه می شود کرد باید بی صدا سوخت
ایسنتاگرام mreza3030

  


چت اورداپوانمود نکن ، این رد پای من نیست !!!!!
پاسخ
**پسرکوهستان** ١ مرداد ٠٠
آزادی خواه ٢٧ تير ٠٠
raha30 ٢٧ تير ٠٠
دلتون شاد محمد آقا گل تقدیمتون
ایسنتاگرام mreza3030
محمدرضاا
محمدرضاا

آقا محمدرضاا

اهل یزد است

تخصص او پزشکی است

متولد 9 اسفند

تاریخ 25 فروردين 95 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

ایسنتاگرام mreza3030

صفحات و تصاویر
چشم ها را باید شست
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان